Cách dùng Wineskin trên Macbook toàn tập

  • Cách dùng Wineskin trên Macbook toàn tập
    01:51PM 22/07/2015
    Tìm hiểu cách sử dụng Wineskin trên Macbook Do nền tảng Windows được sử dụng phổ biến trên thế giới nên ở Windows có rất nhiều những ứng dụng hay mà nền tảng Mac chưa có. Vậy ứng dụng của hệ điều hành Windows có thể cài được trên chiếc máy tính Mac hay không? Chúng ta có thể...