Cách sử dụng Garageband cho Macbook

  • Hướng dẫn sử dụng Garageband cho Macbook đơn giản nhất
    02:38PM 05/11/2014
    Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Garageband cho Macbook GarageBand là một chương trình của Apple hỗ trợ các thiết bị iOS có thể tạo thành một phòng thu âm cực chất. Với GarageBand bạn có thể tự mình tạo ra những bản nhạc do chính mình phối khí dựa trên nhiều loại dụng cụ....