Macbook 2015 có chế độ sạc nhanh không

  • Macbook 2015 có chế độ sạc nhanh không
    03:50PM 08/05/2015
    Macbook 2015 có chế độ sạc nhanh không Chế độ sạc nhanh ngày càng được các nhà sản xuất thiết bị điện tử quan tâm và trang bị vào các sản phẩm của mình. Với chiếc Macbook 2015 vừa mới được nhà sản xuất Apple ra mắt có được trạng bị tính năng sạc nhanh không. Hôm nay mình...