khắc phục chai pin iphone

  • Cách làm hết chai pin iPhone
    01:47PM 28/11/2017
    Pin iPhone trong quá trình sử dụng lâu ngày sẽ không còn lưu giữ pin như trước nữa, mà thời gian sử dụng sẽ càng ngày ngắn. Bài viết sẽ đưa ra mốt số thủ thuật để tăng thời gian sử dụng pin của bạn. Thông thường nếu gặp tình trạng này bạn tốt nhất nên đưa máy...