Macbook 2015 12 inch bị kẹt bàn phím.

  • Macbook 2015 12 inch bị kẹt bàn phím
    01:39PM 18/06/2015
    Một số cách khắc phục hiện tượng Macbook 2015 12 inch bị kẹt bàn phím Với mỗi chiếc Macbook 2015 thông thường thì chúng sẽ được cấu tạo một bàn phím chuyên dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi bàn phím của bạn lại bị kẹt. Bạn không biết phải làm sao để giải...