Macbook 2015 có chế độ tiết kiệm pin

  • Macbook 2015 có chế độ tiết kiệm pin
    Macbook 2015 có chế độ tiết kiệm pin Chế độ tiết kiệm pin sẽ là tính năng giúp cho máy Macbook có thể kéo dài thời gian sử dụng. Trong sản phâm mới lần này thì hãng Apple có tích hợp sẵn tính năng này cho thiết bị Macbook 2015 không. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem chiếc...