Macbook và cách sử dụng dây cáp sạc hiểu quả

  • Macbook và cách sử dụng dây cáp sạc hiểu quả
    01:58PM 22/07/2015
    Hướng dẫn cách bảo vệ đầu cáp hiệu quả cho Macbook Hầu hết tất cả những dây cáp trên thiết bị của Apple đều được nhà sản xuất thiết kế có cấu tạo là: dây dẫn điện bên trong và 1 lớp nhựa dẻo màu trắng bọc ở bên ngoài. Tuy nhiên, nếu sau một thời gian sử dụng...