Màn hình Macbook 2015 mấy inch

  • Màn hình Macbook 2015 mấy inch
    Màn hình Macbook 2015 mấy inch Bên cạnh thiết kế kiểu dáng máy thì kích thước màn hình cũng được người sử dụng quan tâm. Chiếc Macbook 2015 mới được Apple cho ra mắt co kích thước màn hình như thế nào. Nó có làm cho người dùng cảm thấy hài lòng hay không. Bài viết màn hình...