Những tuyệt chiêu Bluetooth bạn có thể làm với Mac OS X

  • Những tuyệt chiêu Bluetooth bạn có thể làm với Mac OS X
    Bluetooth - Tuyệt chiêu cho Mac OS X Bluetooth là một chuẩn công nghệ không dây để trao đổi dữ liệu qua các khoảng cách ngắn (như máy tính Mac và chuột hoặc bàn phím). Trong khi WiFi kết nối các máy tính và các thiết bị khác tạo ra một mạng cục bộ, thì Bluetooth có chuẩn kết...