Sạc và Calibrate (xả ) pin Macbook

  • Hướng dẫn sạc và Calibrate (xả ) pin Macbook khi dùng
    01:10PM 30/01/2015
    Hướng dẫn sạc và  xả pin Macbook đúng cách  Pin luôn là một vấn đề khiến những người dùng laptop phải lo ngại. Trong thực tế sử dụng, nhiều người dùng thường có những cách tăng tuổi thọ cho pin khá độc đáo và rất hữu ích đó là tháo...