Trung tâm bảo hành iPad

  • Trung tâm bảo hành iPad tại Việt Nam
    05:06PM 02/02/2016
    Trung tâm bảo hành iPad tại Việt Nam Hiện nay, Apple chưa có một App Store chính thức tại Việt Nam, do đó những chiếc iPad của hãng sẽ chỉ được tiếp nhận bảo hành theo dạng ủy quyền thông qua các đơn vị hợp tác. Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh...