Ứng dụng Kies cho Macbook

  • Phần mềm Kies cho Macbook và những chức năng nó mang lại
    01:37PM 05/11/2014
    Tìm hiểu về phần mềm Kies cho Macbook Việc chứa nhiều các dữ liệu ở điện thoại khiến cho máy của bạn bị đầy mất thẻ nhớ. Hay việc chuyển dữ liệu từ điện thoại lên máy tính Macbook sẽ được giải quyết nhờ sử dụng một phần mềm hỗ trợ đồng bộ dữ liệu....